Selecteer een pagina
Publiekscampagne

Amsterdam ontwapent

Over deze case

Nog nooit waren in Nederland zoveel wapens ingeleverd. Dankzij de ontwapenende campagne Amsterdam Ontwapent, die wij maakten in samenwerking met de gemeente, justitie en politie.

Outdoor posters

Social videoserie: Ontwapenende verhalen van jongeren

Doel

Wapenbezit onder jongeren afremmen.

Doelgroep

Jongeren, die een wapen dragen of dat overwegen.

Strategie

De macho-perceptie bij deze jongeren ompolen met een krachtig tegengeluid. Vervolgens activeren naar inleveren. Tot slot perspectief bieden in de vorm van coachtrajecten en trainingen.

Concept

‘Amsterdam Ontwapent’ was de noemer voor onze overkoepelende campagne, die in verschillende fases, op verschillende manieren uiting kreeg. In de eerste fase stonden ontwapenende verhalen van jongeren centraal. In de tweede fase lieten we jongeren de consequenties zien van de goede en foute keuze. Dit alles in een rauw jasje dat aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.

Uitvoering

Promotiebus op scholen, wildplak en mupi’s op straat, h-a-h-posters, social storytelling, activatiewebsite en veel free publicity.

Resultaat

Er werden 330 vuurwapens en een veelvoud aan steekwapens ingeleverd. Een Nederlands record. Er werkten meer dan 70 coaches mee. Het jaar daarna kreeg de campagne wegens succes een vervolg. Ook andere gemeentes werkten met hetzelfde concept.

Video: Jij maakt de keuze

Diverse social posts / posters

Social video’s

Free publicity

Andere cases

Van idee naar impact in 3 stappen

Slimme strategie

Een effectieve campagne baseren we op relevante input en waardevolle inzichten. Dus betrekken we graag de doelgroep en de mensen binnen je organisatie. Zo bouwen we samen aan een breed gedragen strategie.

Creatief concept

Om mensen blijvend te boeien ontwikkelen we een creatief communicatieconcept, dat raakt in hart en hoofd. We houden meteen rekening met veelzijdige inzet (campaignability) gedurende langere periode (mileage).

Pragmatische productie

Uiteraard werken we alles tot in de puntjes uit. Maar we gaan verder: we zorgen ook dat je meer content krijgt voor hetzelfde geld. Dankzij onze efficiënte aanpak met een kleine crew van kei goeie waarmakers.

Voor wie wij werk(t)en:

"Jaap en Thomas zijn een zeer creatief team. Ze zijn conceptueel sterk en werken heel snel. Kortom: een hele fijne samenwerking!"

Marlies Eijsink, Alberdingk Thijm Scholen

"Als ik een ijzersterk campagne concept met treffend handelingsperspectief zoek voor een niet alledaagse campagneopgave, bel ik INTO.”

Daniel Nagel - campagnemanager gemeente Amsterdam

Into koffie?

Ook een menselijke campagne met impact? Of eens praten over een communicatievraagstuk? Daar zijn wij altijd voor INTO.