Selecteer een pagina
Publiekscampagne, Bewustwordingscampagne

Gemeente Amsterdam Coronabus

Over deze case

Lang niet alle Amsterdammers bekijken of lezen de Nederlandse media. Daarom ging onze keepdistance- bus de straat op om de coronaregels in twaalf talen om te roepen, om toch iedereen te bereiken.

Aandachttrekker op de Dam

Doel

Iedereen – maar dan ook iedereen – informeren over de coronamaatregelen.

Doelgroep

Mensen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen en de Nederlandse media niet voldoende volgen.

Strategie

Benader de mensen in hun buurt, in hun taal.

Concept

Om iedereen te bereiken, grepen we terug naar een ouderwets, maar doeltreffend communicatiemiddel: we gingen de wijk in met de corona-omroepwagen. Door de speaker op het dak, klonk met flink volume de corona-boodschap in 10 verschillende talen. Ook werden er flyers verspreid in 10 talen.

Uitvoering

Resultaat

De corona-omroepwagen was onvermijdelijk. De boodschap is tot in de haarvaten van de gemeenschap doorgedrongen. De bus werd een icoon voor afstand houden. Óók in de pers!

In het nieuws

Andere cases

Van idee naar impact in 3 stappen

Slimme strategie

Een effectieve campagne baseren we op relevante input en waardevolle inzichten. Dus betrekken we graag de doelgroep en de mensen binnen je organisatie. Zo bouwen we samen aan een breed gedragen strategie.

Creatief concept

Om mensen blijvend te boeien ontwikkelen we een creatief communicatieconcept, dat raakt in hart en hoofd. We houden meteen rekening met veelzijdige inzet (campaignability) gedurende langere periode (mileage).

Pragmatische productie

Uiteraard werken we alles tot in de puntjes uit. Maar we gaan verder: we zorgen ook dat je meer content krijgt voor hetzelfde geld. Dankzij onze efficiënte aanpak met een kleine crew van kei goeie waarmakers.

Voor wie wij werk(t)en:

"Jaap en Thomas zijn een zeer creatief team. Ze zijn conceptueel sterk en werken heel snel. Kortom: een hele fijne samenwerking!"

Marlies Eijsink, Alberdingk Thijm Scholen

"Als ik een ijzersterk campagne concept met treffend handelingsperspectief zoek voor een niet alledaagse campagneopgave, bel ik INTO.”

Daniel Nagel - campagnemanager gemeente Amsterdam

Into koffie?

Ook een menselijke campagne met impact? Of eens praten over een communicatievraagstuk? Daar zijn wij altijd voor INTO.